تبلیغات
welcome to my blog - مطالب تیر 1385
  ... عمومی ,

Smileyاینو حتماْ ببینید


نوشته شده توسط فائزه در پنجشنبه 29 تیر 1385 و ساعت 03:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
  ... زبان تخصصی ,

با عرض پوزش جهت دیرکرد.

راستی چرا نظر نمی دهید پس اگه نظر ندهید دفعه بعد از کلمات خبری نیست.

موفق باشید.

Translate


نوشته شده توسط نسیم در چهارشنبه 28 تیر 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 28 تیر 1385 ساعت 09:07 ق.ظ
 امروز مهمونی من، بیَین بریم سراغی اصفانیا !!! ... عمومی ,
تو اصفان خیلی مهمِس این وری رودخونه باشی یا اون وری رودخونه ! مهمون من بریم سروقتی این ور رودخونِیّا ... این وری رودخونه که بری، بازم محله تا محله فرق می کونِد : سیچون داریم. حسین آباد داریم. جلفا داریم. محله سنگ-تِراشا داریم. بیشه حبیب داریم. هزارجریب داریم. پاچنار داریم. خیلی بستگی دارِد كه شوما به كِدوم "مادی" نزدیك باشی. اصن نزدیك باشی یا نباشی! "مادی" كه میدونین چیچیِس؟! اِگه نیمیدونین، اِز اونا كه میدونن بپرسین. "مادی" همون چیزیِس كه فقط ما اصفانیا داریم آ شوما غیری اصفانیا، نه دارین، آ نه میدونین اصِش چیچیِس !

هر چی به چارباغ بالا نزدیك تِر باشی، كلاسِد بالاتِرس! اما خب بستگی دارِد كه تو كِدوم طِرفی چارباغ بالا باشی! اِگه به دروازشیراز نِزدیك تِری، خُب معلومِس آدِم حسابی تِری هسی،  اما اِگه هِی دور بِشی آ بِری طِرفای پُلی خواجو، یهو دیدی افتادی تو "محله نو خواجو"! پس زیادی اون ورا نرو!

همون جلفاش هم خُب و بَد دارِد. اِگه دیدی یكی گُف مالی جُلفاس، فكر نكونی خیلی آدِمِسّا! نه! خُب بپرس بیبین كِدوم وری جلفاس! اِگه طرفای میدون آرارات و خاقانی و ایناس، خُبِس. اما اِگه رف اون ورتِر، یهو دیدی افتاد تو حسین آباد! خب مرز كه ندارِد! اون هزار جریبش هم جا تا جا دارِد. اِگه زیادی بری بالا، میفتی تو شهركی امیر حمزه و كوی امام جعفر و اینا كه دیگه اِز كلاس یُخده دورس! اِگه یه وَخ بِچه سیچونی، نگیا ... خره اِگه گفتی، آبِرود میرِد !

بیشه حبیب هم خیلی با كلاسِس، اما اِگه یه ذرّه زیادی جلو بری، میُفتی اون وری پل، آ میری تو شاپور و چارسوق و دیگه واااای! دیگه رفتی ته كلاس!

حالا باز به این وری پل! اون وری پل دیگه وَضِش خیلی بحرانی تِرس ... اِگه بِچه فروغی باشی، یا بِچه میدون شاه باشی، یا بِچه لُمبون باشی، یا بِچه شاه عباس خاكی باشی ... یا بِچه فلكه بزرگمهر... اینا وَم كلّی جزئیات دارِد كه تو این بحث نیمیگُنجِد. آ بی خیال !
حالا اینا كه هیچی ! مهم اینِس كه مامانِد آ باباد مالی كِدوم محلَن ! كِدوم وری پل به دنیا اومِدن؟ اِز كِدوم فامیل هسَّن؟ شازده هسّن یا نه؟ اِز فامیلا ظل السلطون؟ ...
نصرِ اصفهانی ؟ نصرِ آبادانی؟ نصرانی؟
صراف؟ شیخ صراف؟ صراف زاده؟ صرافان؟ صرافپور؟

انصاری؟ انصاری پور؟ انصاریان؟ انصار زاده؟
فتوحی؟ فتاحی؟ فاتحی؟ فاتح پور؟ فاتح زاده؟  فاتحیان؟
كرباسی؟ كرباس زاده؟ كرباسچی؟ كلباسی؟ كلباسی پور؟
اصَن اِز رو فامیلِد، حدس میزِنَن كه مالی كِدوم محل هسّی آ اِز كِدوماشونی. براحتی !

تازه این لهجه اصفهانی هم كه شوما اِز ما میشنُفین كه یك جور نیس که! اوووه

اصفانی میدون كهنه ای داریم!
اصفانی سبزه میدونی داریم!
اصفانی عباس آبادی داریم!
اصفانی این وری پلی داریم ... اون وری پلی داریم!
اصفانی مرداویجی داریم!
اصفانی داریم تا اصفانی دادا ...

راسّی ما براحتی اِز ریخت و قیافه و نیگا و كفش و لباسی هر غیری اصفانی، میفَمیم كی تو شهرمون مهمونِس! دیگه اون یه لم هایی دارِد كه من اجازه ندارم اینجا لو بدم! ساده تِرینش اینِس كه... آخ شرمنده! میترسم اِز كامیونیتی اصفهانیا اخراج بِشم دادا !

دیدین؟ اصفانی بودن همچینام ساده نیس! بایِد كُلّی حواسِمون جمع باشِد كه اِز كِدوم پدِر و مادِر زاده بشیم آ خودمون كوجا به دنیا بیایم ...

حال كی جرات دارِد ما اصفانیا را سوسك كونِد؟ ما اصفانیا فقط طاووس هسّیم آ آهو و غزال و اینا ... تازه اونم با كسبی اجازه ...

سلام هم شهریای عزیز !
میگما، من خیلی ناراحتم آ خیلی نگران. بابا این مملِکِت تُمبون پاش نیس! فرداس كه یكی بیاد آ یه كاریكاتور بكشِد آ آبرو ما اصفانیا را بِبِرِد. اون وَخ چیكا كونیم؟ تا بیایم جمع شیم آ نمایندامونا پیدا كونیم آ بیبینیم "آ شیخ علی مزروعی" كوجاس آ بقیه كوجان، یه وَخ دیدین دیر شد، آ آبرومون بر باد رَف ...
برا همین پیشنهاد می كونم اِز همین امروز آ همین حالا دس به كار شیم، آ یه نامه آماده كونیم آ زیرِشا همه امضا كونیم، كه اِگه یه وَخ دشمن حمله كرد و برا اصفانیا کاریكاتور كشید، همون موقع فقط لازم باشه كه تیتری نامه را بنویسیم آ با پیكی باد پا برفسیم بِرِد برا  استیضاح و اخراج و توقیف و انفرادی و اینا ...

دلم میخواد فقط یكی ... فقط یكی برا ما اصفانیا كاریكاتو بكشِد آ لهجه و خساسِت و اینا ما را مسخره كونِد! مثلن یه كاریكاتور بكشِد، آ زیرش بنویسِد : "میخَی بوگوی چه؟"

اون وَخ من میدونم با اون كاریكاتوریستی كافر چیكا كونم! حالِشا جا میارم !!! چه معنی دارِد؟ مملِکِت این قَذه بی صاحاب ؟!!!

نوشته شده توسط فائزه در یکشنبه 18 تیر 1385 و ساعت 10:07 ق.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 28 تیر 1385 ساعت 06:07 ق.ظ
 جاودانگی ... اشعار و جملات عاشقانه و پندآموز ,

و جاودانگی
رازش را
با تو در میان نهاد .
پس به هیئت گنجی در آمدی :
بایسته و آزانگیز
گنجی از آن دست
که تملک خاک را و دیاران را
از این سان
دلپذیر کرده است !
.
.
.

نوشته شده توسط فائزه در چهارشنبه 14 تیر 1385 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 کـــــــــــاش.......... ... دانلود موزیک ایرانی ,
پشت كاجستان ، برف.
برف، یك دسته كلاغ.
جاده یعنی غربت.
باد، آواز، مسافر، و كمی میل به خواب.
شاخ پیچك و رسیدن، و حیاط.

من ، و دلتنگ، و این شیشه خیس.
می نویسم، و فضا.
می نویسم ، و دو دیوار ، و چندین گنجشك.

یك نفر دلتنگ است.
یك نفر می بافد.
یك نفر می شمرد.
یك نفر می خواند.

زندگی یعنی : یك سار پرید.
از چه دلتنگ شدی ؟
دلخوشی ها كم نیست : مثلا این خورشید،
كودك پس فردا،
كفتر آن هفته.

یك نفر دیشب مرد
و هنوز ، نان گندم خوب است.
و هنوز ، آب می ریزد پایین ، اسب ها می نوشند.

قطره ها در جریان،
برف بر دوش سكوت
و زمان روی ستون فقرات گل یاس
نوشته شده توسط فائزه در چهارشنبه 14 تیر 1385 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ اولین ها در ایران
+ تازه ها
+ بالاخره وقتش شد!!!!!!!!!
+ دفاعیه
+ شوخی با مغز
+ نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی پودمانی 29 مرداد اعلام می شود
+ نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
+ یه پیره زن 200 ساله
+ پرخاشگری حمله قلبی می‌آورد
+ مداد در سر یک زن ۵۹ ساله!!!!!!!!!
+ اعلام نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی در اواسط مرداد ماه
+ پایان نامه تحصیلی رضا پهلوی
+ عشق را زندگی کردن...
+ پارسی را پاس بداریم
+

صفحات :
1 2