welcome to my blog http://jiiiiigar.mihanblog.com 2019-08-20T10:25:31+01:00 text/html 2007-10-24T03:40:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه اولین ها در ایران http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/260 <img hspace="0" src="http://i23.tinypic.com/b3u13p.jpg" align="baseline" border="0" />  text/html 2007-10-24T03:40:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه تازه ها http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/259 <p><span style="FONT-SIZE: 9pt">این تصویر یک صخره در برمه است.این عکس فقط در یک روز خاص از سال میتواند گرفته شود.در این روز اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می تابد : </span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt"></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt"><img hspace="0" src="http://i20.tinypic.com/2rhr08x.jpg" align="baseline" border="0" /></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt"></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt"><img hspace="0" src="http://i23.tinypic.com/2vifhia.jpg" align="baseline" border="0" /></span></p> text/html 2007-09-23T01:39:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه بالاخره وقتش شد!!!!!!!!! http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/258 <p><img hspace="0" src="http://i7.tinypic.com/4ozf7uo.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p><font size="2">طبق گفته ی دوست خوبم خانم یوسفی خواستم به نوبه ی خودم از دوستانم جهت شرکت در جلسه دفاعیه (البته اگه اسمشو درست گفته باشم) حضور به عمل آورم. </font></p><p><font size="2">  </font></p><p align="center"><strong><font size="4">۴شنبه /۴مهر / ساعت ۴</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">مکان کلاس ۲۰۲ </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="6"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">استاد داور: سرکار خانم ابراهیمی</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">اگر تشریف بیارید خوشحالم می کنید</font></strong></p> text/html 2007-09-22T07:39:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com نسیم دفاعیه http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/257 <p align="center"><img style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 670px" height="670" hspace="0" src="http://breezy.persiangig.com/image/Defa.jpg" width="444" align="baseline" border="0" /></p><p>در ضمن خانم فائزه انصاریپور و آقای آرش جعفری نژاد در ساعات ۱۶:۳۰ و ۱۵:۰۰ همین روز نیز ارایه دارند.</p> text/html 2007-08-27T04:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com محمد شوخی با مغز http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/256 <p align="center"> <img style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 212px" height="212" hspace="0" src="http://www.northark.edu/assets/lost_in_thought.gif" width="321" align="baseline" border="0" /></p><p align="justify"> 16 واقعیت زیر را در نظر بگیرید: </p><p align="justify"><br />1) 5 خانه وجود دارد. </p><p align="justify">2) انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. </p><p align="justify">3) اسپانیایی یک سگ دارد. </p><p align="justify">4) در خانه سبز قهوه نوشیده می شود. </p><p align="justify">5) ایتالیایی چای می‌نوشد. </p><p align="justify">6) خانه سبز، بدون هیچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفید قرار دارد. </p><p align="justify">7) کسی که سیگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد. </p><p align="justify">8) سیگار «وینستون» در خانه زرد کشیده می‌شود. </p><p align="justify">9) در خانه وسطی، شیر نوشیده می‌شود. </p><p align="justify">10) فرانسوی در اولین خانه زندگی می‌کند. </p><p align="justify">11) کسی که سیگار «مارلبورو» می‌کشد، همسایه کسی است که روباه دارد. </p><p align="justify">12) کسی که سیگار «وینستون» می‌کشد، همسایه کسی است که اسب دارد. </p><p align="justify">13) کسی که سیگار «مور» می‌کشد، آب پرتقال می‌نوشد. </p><p align="justify">14) ژاپنی سیگار «پارلمنت» می‌کشد. </p><p align="justify">15) فرانسوی در همسایگی خانه آبی زندگی می‌کند. </p><p align="justify">16) در هر خانه، یک ملیت، یک حیوان، یک سیگارکش و یک نوشیدنی قرار دارد. </p><p align="justify"><br />حال به 2 سوال زیر پاسخ دهید: </p><p align="justify">الف- چه کسی آب می‌نوشد؟ </p><p align="justify">ب- چه کسی گورخر دارد؟ </p><p align="justify"><br />تذکر </p><p align="justify">کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا، در 21 دقیقه پاسخ درست را پیدا کرد. این زمان برای مدیر بازاریابی یک مجله معروف بین المللی 2 ساعت بود. برای شما چقدر طول کشید؟ </p><p align="justify">   <br />      <br />« حدس زده می شود که تنها 1% مردم جهان قادر به حل این آزمون باشند »  <br /></p> text/html 2007-08-18T06:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی پودمانی 29 مرداد اعلام می شود http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/255 <p align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">نتایج اولین </font></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی</font></span></p><p align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> پودمانی</font> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">دانشگاه جامع علمی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>- کاربردی</font></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">در سال 1386 <font color="#ff0000">دوشنبه 29 مرداد</font></font></span></p><p align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> ماه بر روی پایگاه های الکترونیکی دانشگاه جامع علمی _کاربردی به</font></span></p><p align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> آدرس </font><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><a href="http://www.uast.ac.ir/">http://www.uast.ac.ir/</a></strong></font></font></span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <font size="4"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">وسازمان سنجش آموزش کشور به </font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">آدرس</font></font></span></p><p align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span><u><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: purple; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="www.sanjesh.org"><span dir="ltr"><font color="#800080"><strong>www.sanjesh.org</strong></font></span></a></span></u><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">وهمچنین هفته نامه پیک سنجش<span style="mso-spacerun: yes">  </span>اعلام می شود</font>.</span> </p> text/html 2007-08-18T06:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/254 <p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد </font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت</font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد</font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش </font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">و او یکریزو پی در پی دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد</font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد</font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">بدین سان بشکند دایم سکوت مرگبارم را</font> </p> text/html 2007-08-13T03:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه یه پیره زن 200 ساله http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/253 <table id="AutoNumber26" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" border="0"><tbody><tr><td width="100%"> </td></tr><tr><td width="100%"><p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><font face="Tahoma" color="#0000ff" size="4">خدا زیاد کنه</font></span><img height="18" alt="oh go on" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif" width="26" border="0" /></p><p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="4">ببین 200 سالشه....  چه روحیه ای.....  مثل یک دختر 13ساله..... با چه ذوقی ورزش میکنه</font></span></p><p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="4">اونوقت ما...... هیچی!!! بیخیال</font></span><img height="18" alt="not worthy" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif" width="32" border="0" /><span lang="fa"><font face="Tahoma" size="4">  </font></span></p><p align="center"><a rel="nofollow"><img height="571" src="http://www.loo3.com/loo3/217/pirzan%20varzeshkar%20(1).jpg" width="399" border="0" /></a></p><p align="center"><a rel="nofollow"><img height="228" src="http://www.loo3.com/loo3/217/pirzan%20varzeshkar.jpg" width="399" border="0" /></a></p> </td></tr></tbody></table> text/html 2007-08-08T21:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه پرخاشگری حمله قلبی می‌آورد http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/252 <table id="Table14" style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 88px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="501" border="0" fixed_bound="true"><tbody fixed_bound="true"><tr fixed_bound="true"><td style="FONT-SIZE: 1pt" height="50" fixed_bound="true"></td></tr><tr fixed_bound="true"><td width="8" fixed_bound="true"></td><td id="TDcontent" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-word; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; COLOR: #4d4d4d; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-DECORATION: none" valign="top" fixed_bound="true">اگر هیچ دلیلی برای ترک رفتارهای عصبی و پرخاشگرانه‌تان پیدا نکرده‌اید، شاید این خبر تازه از دنیای تحقیقات بتواند انگیزه شما را برای این کار قوی کند.<br fixed_bound="true" />همشهری آنلاین<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />محققان می‌گویند خشم، پرخاشگری و افسردگی، باعث کم شدن توانایی دستگاه ایمنی بدن می‌شود و در نتیجه افرادی که این خصوصیات را دارند، به احتمال بیشتری ممکن است دچار بیماری‌های مختلف شوند؛ از حمله قلبی گرفته تا فشار خون بالا و حتی دیابت.<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />به گزارش HealthDay News، محققان دانشگاه «دوک» در ایالات متحده، با بررسی وضعیت تعدادی از بازماندگان جنگ ویتنام، که در مطالعه دیگری شرکت کرده بودند، توانستند این نتایج را به دست آورند. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />آنها تغییرات نوعی واسطه ایمنی، به نام C3 را در خون این افراد، در طی 10 سال، بررسی کردند. ضمن این که از طریق پرسشنامه‌های استاندارد، همه افراد شرکت کننده در طرح را از لحاظ شاخص‌های روانپزشکی، افسردگی، خشم و پرخاشگری، ارزیابی کردند.<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />نتیجه این شد که افرادی که بیشتر افسرده یا عصبی بودند، سطح این ماده در بدنشان 3/7 درصد بیشتر بود. مطالعات قبلی نشان داده بود سطح C3 در خون، می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی فرد برای بروز واکنش‌های التهابی، به صورت مزمن، در او باشد؛ واکنش‌هایی که زمینه را برای ابتلای فرد به انواع بیماری‌ها، مانند دیابت و حمله قلبی، فراهم می‌کند.<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />این نتایج، همگی بعد از آن تایید شد که اثر عواملی مثل سیگار، الکل، نسبت وزن به قد، مواجهه با گازهای شیمیایی زمان جنگ و مانند آن حذف شده بود.این مطالعه، نتایج چندان دور از ذهنی ندارد. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />پیش از این هم مطالعات نشان داده بود افسردگی می‌تواند در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی کشنده باشد؛ چرا که احتمال پاسخ به درمان آنها را کم می‌کند و خطر بروز حمله‌های بعدی را افزایش می‌دهد. این مطالعه جدید توانسته‌ است با روشن کردن نقش یک شاخص التهابی، رابطه بین سلامت روان و جسم را عینی‌تر توضیح دهد.<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />به گفته محققان این طرح، افرادی که رفتارهای عصبی و پرخاشگرانه دارند، اصولا دنیا را طور دیگری نگاه می‌کنند که شاید همین نگاه بدبینانه و خشن و منفی، عامل همه مشکلات رفتاری و بیماری‌های جسمی ناشی از آن باشد. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />آنها دنیا را نه در کنار خود، که در برابر و علیه خود می‌بینند. به این ترتیب سعی دارند به نحوی با آن مبارزه کنند و طبیعی است که همیشه احساس شکست کنند.<br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />شاید بدیهی به نظر برسد، اما این محققان تاکید دارند که نتایج به دست آمده در این تحقیق، به این معنا نیست که برای پیشگیری از بیماری‌های التهابی، حمله قلبی و دیابت، تنها به درمان‌های روانپزشکی بسنده کنیم.</td></tr><tr fixed_bound="true"><td width="8" height="5" fixed_bound="true"></td></tr></tbody></table> text/html 2007-08-08T21:38:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه مداد در سر یک زن ۵۹ ساله!!!!!!!!! http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/251 <p><img style="WIDTH: 456px; HEIGHT: 488px" height="488" hspace="0" src="http://i10.tinypic.com/4xze3oj.jpg" width="456" align="baseline" border="0" /></p><p /><p><table id="Table14" style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 88px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="501" border="0" fixed_bound="true"><tbody fixed_bound="true"><tr fixed_bound="true"><td width="8" fixed_bound="true"></td><td id="TDcontent" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-word; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; COLOR: #4d4d4d; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-DECORATION: none" valign="top" fixed_bound="true">جراحان در آلمان از سر یك زن ‪ ۵۹‬ساله یك مداد بیرون آوردند. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از برلین، این مداد از سن چهار سالگی در جمجمه این زن جای گرفته بود. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />تلویزیون اسكای نیوز انگلیس گزارش داد، &quot;مارگارت واگنر&quot; در سن چهار سالگی در حالیكه یك مداد در دست داشته به زمین خورد و این مداد مستقیما وارد پوستش شد اما به گونه حیرت‌آوری به بخش‌های حیاتی مغزش برخورد نكرد. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />وی گفت، &quot;این مداد مستقیم از پوستم عبور كرد و در سرم ناپدید شد.&quot; پس از این حادثه، واگنر مرتب دچار خونریزی بینی و سردرد می‌شد تا بالاخره در برلین یك كلینیك خصوصی را پیدا كرد تا مداد را از داخل سرش خارج كند. <br fixed_bound="true" /><br fixed_bound="true" />اما در آن زمان هیچ‌كس جرات نداشت دست به این عمل جراحی بزند اما با فناوری امروز، بازكردن سر و بیرون آوردن یك مداد تقریبا هشت سانتی متری عملی ساده است هر چند به گزارش اسكای نیوز، بیرون آوردن نوك دو سانتی متری این مداد بسیار دشوار بود. </td></tr><tr fixed_bound="true"><td width="8" height="5" fixed_bound="true"></td><td valign="top" height="5" fixed_bound="true"></td></tr></tbody></table></p><p fixed_bound="true"> </p> text/html 2007-07-09T00:37:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه اعلام نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی در اواسط مرداد ماه http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/250 نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی که روز جمعه برگزار شد، اواسط مرداد ماه توسط سازمان سنجش اعلام می شود. <p>به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این خبر افزود : آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی در سال 1386طی سه نوبت برگزار می شود که در این رابطه اولین آزمون، روز جمعه 15 تیرماه سال جاری با حضور بیش از 18هزار و 845 نفر در 55 کد رشته در 23 مرکز استان کشور و 6حوزه در شهر تهران به طور همزمان توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد. </p><p>معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت : تعداد شرکت کنندگان مرد در این آزمون 8 هزار و 995 نفر و تعداد شرکت کنندگان زن 9 هزار و 850 نفر بود. </p><p>وی افزود: دومین و سومین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی در سال 1386به ترتیب در آبان ماه و اسفند ماه سال جاری برکزار می شود. </p><p>دکتر افشار در ادامه اظهار داشت : دانشجویانی که کلیه پودمان های خود را با موفقیت گذرانده و در در آزمون کارشناسی ناپیوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دی ماه سال جاری برگزار می شود، پذیرفته شوند، نیازی به گذراندن آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای نخواهند داشت.</p> text/html 2007-07-07T04:37:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه پایان نامه تحصیلی رضا پهلوی http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/249 <p><img hspace="0" src="http://i10.tinypic.com/67dspdl.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p /><p>بله پایان نامه ی که مشاهده می کنید پایان نامه تحصیلات ابتدایی شاهزاده رضا پهلوی است و نکته جالب عملکرد بسیار صحیح اداره آموزش و پرورش آن زمان و نیز مدرسه تحصیلی رضا پهلوی است که با آنکه پسر شاه ایران است ولی در نمرات به او ارفاق نشده است و از همه جالب نمره انضباط شاهزاده است .</p> text/html 2007-07-07T04:37:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه عشق را زندگی کردن... http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/248 <p><img hspace="0" src="http://i13.tinypic.com/4p9bct5.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p>عشق را زندگی کردن باید<br /><br />کاش به جای این همه عشق نویسی ، کمی عشق را زندگی می کردیم .<br /><br />باور می کردیم که دلقک ها هم می گریند...<br /><br />و اینکه عشق حرف بیهوده ای نیست ؛ اما ما بیهوده اش کردیم و آنچنانی که خود خواستیم تعبیرش…<br /><br />و گاهی چه تعابیر دهشتناکی<br /><br />هر روز فریاد می زنیم که عاشقیم اما یادمان نمی آید که شبی گرسنه خوابیده باشیم<br /><br />ربطش را می پرسی..!!!؟؟؟<br /><br />ما فراموش کردیم «ما عرفناک حق معرفتک» را و تو را تا سطح فکرهای کوچکمان کوچک کردیم.<br /><br />ما دم از عشق زدیم در حالی که طعم قهقهه های مستانه ی شبانه های با روسپیان را فراموش نکرده بودیم ..<br /><br />گفتیم :آنجا که عشق فرمان می دهد محال سر تسلیم فرو می آرد، این را گفتیم و همه ی نباید ها را باید کردیم و به هر که در ما به حقارت نگریست با پوزخندی تحویلش دادیم :که آنجا که عشق فرمان…<br /><br />ما عشق را نیافته گم کرده بودیم و خدای را نَشناخته به برگ درخت ترسیم کردیم و هیجان زده از اِین کشف بزرگ می نوشیدیم و همان کلمه را هم فراموش کردیم…<br /><br />خدا در ما باز هنوز به امید می نگریست و ما همچنان بر مرداب های درونمان می افزودیم و اینکه هنوز پایداریم را نشان از به حق بودنمان انگاشتیم<br /><br />حال آنکه خود می دانستیم حق را از یاد برده بودیم<br /><br />ما عاشق بودیم و نمی گریستیم<br /><br />برخنده ی ما گریستن آغاز کنید شاید این قفل ها باز شوند<br /><br />هنوز یادم هست از کجا دروغ گفتن را شروع کردم تو هم یادت هست .بیا برگردیم<br /><br />برگردیم به همان انسانی که بودیم<br /><br />حرف های زیبای کمتری بلد بودیم اما هنوز زنده بودیم و گاهی می گریستیم<br /><br />بیا باز هم عاشق دخترک کوچک همسایه باشیم و در نگاهش عاشقانه بنگریم و دستهای کوچکش را در دست بگیریم و با او بخندیم و فراموش کنیم به راحتی می شود زنانی را در آغوش کشید که عصمت به مفت می فروشند...!!!<br /><br />جام عشقی راکه صادقانه به ما داده شد پر از زهر بدبینی و دروغ و ریا برش گرداندیم</p> text/html 2007-06-27T00:36:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com محمد پارسی را پاس بداریم http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/247 <p align="center"><img hspace="0" src="http://www.iranian.be/start/farvahar.gif" align="baseline" border="0" /></p><p align="justify"><span class="style4">زیان پارسی زبان ملی ما ایرانیان است.<br />آنچه فرهنگ ما را زنده نگاه داشته , زبان مادری مان است پس تلاش می کنیم زبان مادری خود را پاس داریم و تا می توانیم از واژه های زبان خودمان به جای واژه های بیگانه ای که پس از این تازشها به زبانمان وارد شده بهره ببریم و با آنها گفتگو کنیم و بنویسیم.<br />چرا از بکار بردن واژه های زبان خود که سرمایه های فرهنگی ما هستند سربلند نباشیم ؟<br />آیا زبان پارسی مایه شرمساری ایرانیان است یا دست آویز سربلندی ما ؟<br />زبان مادری ما همچون گنجینه ای از هزاران سال پیش با گذر از جنگها و کشتارها و درازای سده ها به دست من و شما رسیده و مایه ی سربلندی ماست. بیاییم پارسی را پاس داریم !<br /></span></p><p align="center"><span class="style4"><br /><textarea style="BORDER-RIGHT: #808080 1px solid; BORDER-TOP: #808080 1px solid; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-LEFT: #808080 1px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma" name="ParsiBegoo" rows="1" cols="56">&lt;script src=&quot;http://www.iranian.be/parsi.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;</textarea> <br /><br />کد بالا را کپی کرده و در وبلاگ یا وبسایت خود بگزارید <br />در هر بازدید یک واژه ی پارسی و برابر بیگانه ی آن نمایش داده می شوند </span></p><p align="center"><span class="style4"></span></p><p align="justify"><span class="style4"><a href="Parsi-Begoo.pdf" target="_blank">برای دریافت تمامی واژه ها در یک فایل کوچک PDF اینجا کلیک کنید</a> 239KB</span></p><p align="justify"><span class="style4"><a href="http://www.iranian.be/">منبع</a></span></p> text/html 2007-06-25T22:36:00+01:00 jiiiiigar.mihanblog.com فائزه http://jiiiiigar.mihanblog.com/post/246 <p><img hspace="0" src="http://i7.tinypic.com/4v8rztu.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p /><p><strong>مهستی(2007-1946) بانوی آواز ایران در روز دوشنبه 25 June  ساعت 7:15 صبح در سن 61 سالگی دار فانی را وداع گفت.</strong></p>